Bli medlem

Gillar du våran verksamhet och kanske deltar då och då?

Understöd då gärna föreningen genom bli medlem!

Genom att betala in 10 €/pers. till konto FI18 4958 0010 1239 11 blir du och din familj medlem i våran föreningen. Ange medlemmarnas namn och födelseår som meddelande. Barn och unga under 15 år är befriade från medlemsavgift. 

Varför?

Genom att betala medlemsavgiften understöder ni föreningen och våran verksamhet.

Föreningens stadgar

Stadgar