Sundom uf är en aktiv förening med engagerade medlemmar. Verksamhetsåret 2015 hade föreningen över 70 frivilliga som deltog i anordnandet av någon del av vår verksamhet och föreningen passade på att tacka våra hjälpare med en stor funktionärsfest i januari 2016. 

Till vänster finns olika flikar med mer ingående information om våra olika verksamhetsformer och evenemang samt lite info om vilka andra aktörer som ordnar regelbunden verksamhet i Sundom uf-lokal.