Ikea Ideapark 7.4 till Tammerfors

22.02.2018 kl. 21:31

Välkommen med på Bussresa till Tammerfors Ikea och Ideapark. Resan startar kl 7.00 från sundom uf: s parkering och går vid behov via simhallen. Anmälan görs senast 3.4 till sundomuf@gmail.com 

Resans pris är 30€

Välkommen!

Sundom Ungdomsförening r.f.